Лого на CAD Assist
📣 От 1 до 20 Юни 2022г. може да закупите BricsCAD с 15% отстъпка от цената. 
Прочети повече тук.
Последно от блога:

Urbano Hydra

V10

Проектиране на външни водоснабдителни системи

Последна версия:  V10

Hydra е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на външни водоснабдителни системи в България.

Водоснабдителни системи

Канализационни мрежи

Hydra_8_Plan-design

Проектиране на външни водопроводни системи

Urbano Hydra е модерен, гъвкав и бърз софтуер, който е снабден с интуитивен потребителски интерфейс. Urbano Hydra e напълно интегриран в BricsCAD и AutoCAD.

Hydra се предлага на 10 езика, включително и български. Локализиран е за българската практика. Използва се от повече от 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза.

Потребителски интерфейс

Функциите на програмата могат да бъдат избрани и стартирани от страничното докинг работно пространство, лента с инструменти, или директно от командния ред AutoCAD. Функциите отварят свободно плаващи прозорци. Можете да отваряте и управлявате няколко плаващи прозорци едновременно. Потребителският интерфейс се адаптира към почти всеки работен процес на потребителя, спестява време и подобрява потребителското изживяване.

Дефиниране на хидравличните данни

По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани и въведени голямо количество данни за възлите и участъците. Това може да бъде направено участък по участък или чрез групиране по някакви логически признаци. Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметрите на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи, както и кой да е набор от данни дефинирани от ползвателите на софтуера (потребителски данни).

Дефиниране на мрежите

В програмата е възможно да се дефинират множество водопроводни мрежи, които могат да бъдат анализирани самостоятелно, или всички заедно. Мрежите могат да бъдат създадени интерактивно (чрез изчертаване), чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази данни или различни ASCII файлове.

Хидравлични изчисления

След като дефинирате мрежата и необходимите данни, можете да направите моментно хидравлично изчисление, като използвате вградения механизъм за изчисления EPANET (пълната версия на Epanet не е необходима). След завършване всички резултати се отчитат автоматично - поток и скорости в тръбите, и налягания в възлите. Използвайки стандартната функционалност на Urbano, можете да маркирате всички стойности както в план, така и в изглед на профил. Всички хидравлични резултати могат да бъдат проверени в табличен формат с помощта на мрежи от данни

Хидравличен анализ

Хидравличните изчисления в Hydra са базирани на алгоритмите на EPA NET (Environmental Protection Agency). Всички необходими данни за изчисленията (коефициенти, консумация на вода, индустриално потребление, противопожарни норми и др.) се дефинират в интуитивни и опростени диалози с препоръки към стандартните стойности. След изчисленията всички резултати могат да бъдат представени в таблична форма, както и да бъдат анотирани или показвани в надлъжните профили (пиезометрични линии).

Оптимизация на тръбите

Обичайният начин за работа с Urbano Hydra е да се дефинира тръбопроводната мрежа под налягане и всички необходими данни и след това да се извърши хидравличното изчисление с помощта на ядрото на Epanet. След това трябва да проверите резултатите (най-вече скорости и налягания на потока). В случай, че някои резултати (напр. скорости на потока) не са най-добрите, някои диаметри на тръбите трябва да се променят и изчислението да се повтори.

Редактиране елементите на системата

Топологията на Hydra е йерархична, съставена от мрежи, главни клонове, клонове, участъци и възли. Топологията е специално адаптирана за по-добро решаване на задачите, които са обичайни за водните разпределителни мрежи и предлага логичен и интуитивен път за работа при проектиране. Всеки топологичен елемент може да бъде модифициран самостоятелно с автоматична актуализация на всички останали елементи.

Надписване (етикети)

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат изписани на ситуация по един много бърз и ефективен начин. Възможно е поотделно да се надписват участъците и възлите на мрежата. Етикетите се дефинират много лесно, чрез използването на определен брой параметри. Програмата много бързо и ефикасно генерира тематични карти съобразно всеки важен параметър.

Представяне на данните

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат представени в гъвкави таблични форми. Само с една команда е възможно да се изведат всички данни, групирани в логически части, които се визуализират като дървовидна структура. Генерирането на потребителски извадки от данни за специални цели е много лесно и ефективно. Трансферът на данни към други програми се прави много лесно със стандартни Windows Copy and Paste механизми. Таблиците са свързани с елементите от графиката и е възможно директно маркирането върху графиката на избраните елементи.

Надлъжни профили

Тази функционалност е създаден за изчертаване на терена, нивелетата на тръбата, диаметрите на тръбите и др. в произволно зададен мащаб. Видът и съдържанието на таблиците може напълно да се променя и да се адаптира за всякакви специални цели. Всички промени или модификации направени в ситуация, автоматично се отразяват и в надлъжен профил.

Дефиниране на оборудването

В зависимост от техническите правила и препоръки програмата автоматично намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки. Разположението на оборудването може да бъде дефинирано и интерактивно с всички необходими данни.

Модифициране и редактиране на нивелета тръба

За по-добро представяне и редактиране на нивелетата са разработени специални функции, които осигуряват много лесен и ясен начин за промяната ѝ. Това може да се извърши точка по точка или на няколко логически свързани групи, а също така е възможно да се направят специални модификации на наклоните. Всички данни за нивелетата могат да бъдат изобразявани в таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.

Дефиниране на напречни профили и изкопни работи

За проектираните тръбопроводи е възможно да се дефинират всякакъв тип изкопи с трапецовидна форма. Налични са няколко стандартни типа разположения на напречни профили с възможност за дефиниране на всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др. Програмата предлага и зониране на изкопните работи и удобни текстови справки под формата на файл от Excel или текстов формат.

Дефиниране нивелетата на тръбата

В надлъжните профили, нивелетата на тръбата, може да бъде дефинирана интерактивно или на постоянна дълбочина. Възможно е да се използват допълнителни инструменти за прецизно дефиниране на наклони, пунктове, издигания, и дълбочини. Всички параметри на нивелета тръба могат много лесно да бъдат описани числено в таблиците, интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Списък с различните версии на Urbano Hydra

Urbano Hydra е модерен, гъвкав и бърз софтуер, който е снабден с интуитивен потребителски интерфейс. Urbano Hydra e напълно интегриран в BricsCAD и AutoCAD.

Hydra се предлага на 10 езика, включително и български. Локализиран е за българската практика. Използва се от повече от 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза.

Urbano Hydra - 

Urbano Hydra Pro - 

Urbano Hydra Ultimate - 

 - Цифрово моделиране на терена

- Преобразуване на данни от линия / полилиния

- Проектиране на план и надлъжни профили

- Импорт/експорт с EPANET

- Оптимизиране на диаметъра на тръбата

- Анализ на пресичания на тръби

 - Всичко от Urbano Hydra

 - Импорт/Експорт с .shp & .tab файлове

 - Импорт/Експорт с бази данни

 - Експорт към .ifc файлове

- Усъвършенствани напречни сечения

- Усъвършенствано проектиране на изкопите

 - Всичко от Urbano Hydra

 - Всичко от Urbano Hydra Pro

- Проектиране на дъждовна и битова канализация

- Проектиране на водосборни зони и зони на влияние

- Проектиране шахти с сглобяеми елементи

- Проектиране на сградни отклонения

- Проектиране на сградни отклонения

- Инструменти за работа с растерни и векторни карти

Желаете ценова оферта

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро, за да уточним детайлите, като брой лизенци,
вид лицензиране и др.
Може да избирате повече от един продукт. 

1. Изберете софтуер

Field is required!
Полето е задължително.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

Пробвайте безплатно

Попълнете формата и ние ще ви изпратим инструкции как да свалите и изпробвате предлаганите от нас софтуерни решения.

1. Изберете софтуер

Field is required!
Попълнете поне едно поле.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Field is required!
Ще ви изпратим инструкции, за това как да се сдобиете с пробна версия, а не директна инсталация.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Задължително поле. Моля отбележете.
cadassist-logo-white
CAD Assist е компания с голям и дългогодишен опит във внедряването и дистрибуцията на специализиран CAD софтуер. Ние предлагаме широко портфолио от продукти, покриващо всички аспекти на AEC сектора.

Продукти

Тръбопроводна инфраструктура

Пътна инфраструктура

Географски системи

Сградни инсталации

Стоманени конструкции

Анализ на конструкции

Real-Time визуализации

Контакти

Адрес: бул. Стамболийски №205, офис 805
Моб. тел.: 0887 53-23-21
Email:
info
@
cadassist.net
Сайта е създаден и се поддържа от
studio-cadassist-logo
.
Всички права запазени ® 2022 - CAD Assist Ltd.
phone-handsetdownloadarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram