Spatial Mananger - пространствени данни за bricsCAD

Геопространственни данни директно в BricsCAD Pro.

Spatial Manager for BricsCAD е мощна приставка за BricsCAD, разработена за потребители, които трябва да импортират, експортират, трансформират и управляват пространствени данни по лесен, бърз и евтин начин.

Цена за постоянен лиценз:

289€ без ДДС*

Постоянни лицензи

30-дневна пробна версия

*Обявената цена е за Basic Edition.

Проектирайте пътна маркировка и сигнализация на съвсем ново ниво.

Spatial Manager™ за BricsCAD е мощна приставка за BricsCAD, предназначена за потребители на BricsCAD, които имат нужда от импортиране, експортиране, трансформиране и управление на пространствени данни по лесен, бърз и евтин начин, която включва много функционалности, невиждани досега в BricsCAD.

Той се предлага като леко приложение, което работи в BricsCAD и позволява на потребителя да импортира и експортира геопространствени данни между чертежи на BricsCAD и геопространствени файлове, сървъри за данни или хранилища за данни, да показва фонови карти, да управлява буквено-цифрови данни и таблици с данни, да създава модели на терена и контури, да търси местоположения, да трансформира координатни системи и много други геопространствени функционалности.

Импортиране на пространствени данни в BricsCAD

Spatial Manager™ за BricsCAD импортира пространствени данни в нови или съществуващи чертежи на BricsCAD, като обекти на BricsCAD и разширени данни за обекти (EED), като използва мощен съветник, който позволява на потребителя да избере или избере всички необходими параметри за импортиране, за да получи диференцирана пространствена информация в CAD чертежа.

Експортиране на пространствени данни от BricsCAD

Експортиране на обекти от чертежа в пространствени файлове или бази данни и записване на техните разширени данни за обекти (EED) като буквено-цифрови таблици с данни.

Spatial Manager™ за BricsCAD експортира обекти от чертежа в пространствени файлове или бази данни и записва техните разширени данни за обекти (EED) като буквено-цифрови таблици с данни с помощта на съветник, който споделя някои от стъпките с съветника за импортиране. По същия начин потребителят може да избере или да избере параметрите на експортиране, за да определи всички целеви данни сред голям брой възможности.