Лого на CAD Assist
📣 От 1 до 20 Юни 2022г. може да закупите BricsCAD с 15% отстъпка от цената. 
Прочети повече тук.
Последно от блога:

Plateia от CGS Labs

V2022.2

Проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура

Последна версия:  V2022.2

Предоставя на потребителя команди и инструменти за работа от идейния проект до детайлното проектиране.

Пътно проектиране

Готов за BIM

Изображение на интерфейса на Plateia за Civil 3D

BIM проектиране на пътища

Plateia е професионално, готово за BIM, 3D софтуерно решение за проектиране и реконструкция на пътища. Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Plateia поддържа BIM работни потоци и процеси и стандартизирания формат на данни IFC.

Интуитивен интерфейс

Внимателно проектираният потребителски интерфейс и работните процеси, са в съответствие с инженерната практика за проектиране на пътища. Това прави Plateia бърз за усвояване и лесен за използване.
Иконка на дисплей с пътни знаци на него

От идея до проект

Внимателно проектираният потребителски интерфейс и работни потоци на Autosign го правят постоянно удобен за потребителя софтуер.

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ В PLATEIA

Проектиране на терен в градска и извънградска среда

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в софтуера от CGS plus, се използва за създаване на детайлен цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др.

Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист BricsCAD или AutoCAD.

Вертикално планиране

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти - от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ В PLATEIA

Проектиране и създаване
на пътна геометрия

Инструменти за създаване на геометрия

Plateia предоставя широка гама от усъвършенствани инструменти за подравняване, дизайн на геометрията на профилите и инструменти за редактиране. Те включват P(V)I дизайн, дизайн на плаващи и фиксирани елементи и дизайн на подравняване, създаден от съществуващите обекти.

В крайна сметка създаване на най-подходящо подравняване на базата на съществуващата осова линия на пътя или данни от проучване на ръба на пътя. Изчисляването на надморската височина включва изчерпателен инструмент за дефиниране и редактиране.

Plateia поддържа няколко дефиниции на надморска височина и опции за централна точка в съответствие с различни европейски и AASHTO стандарти за проектиране на пътя. Редица етикети за подравняване според стандартите на различни държави, отчети и опции за експорт на данни предлагат гъвкавост за покриване на широк спектър от изисквания на потребителите.

Кръстовища и кръгови кръстовища

Автоматизирано проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища въз основа на геометрията на пътя, дефинирана от подравняване, профил и супер-кота.
Функцията 3D кръстовища автоматично настройва вторичния пътен профил и параметрите на супер кота със съответните дефинирани от потребителя възвръщания на бордюра.

Автоматизираното проектиране на кръстовища води до подробна 3D геометрия на пресичане за X или T-образни типове кръстовища. Използвайте режима на градиране/повърхност с различни параметри, за да персонализирате геометрията на 3D пресечната точка.

3D повърхнина и 3D солид модел

Автоматизирано проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища въз основа на геометрията на пътя, дефинирана от подравняване, профил и супер-кота.

Функцията 3D кръстовища автоматично настройва вторичния пътен профил и параметрите на супер кота със съответните дефинирани от потребителя възвръщания на бордюра.

Автоматизираното проектиране на кръстовища води до подробна 3D геометрия на пресичане за X или T-образни типове кръстовища. Използвайте режима на градиране/повърхност с различни параметри, за да персонализирате геометрията на 3D пресечната точка.

Проектиране и редактиране на напречни сечения

Plateia предоставя възможности за проектиране и редактиране на напречните сечения на пътното платно по подробен начин без почти никакви геометрични ограничения за окончателния проект на проекта.

 Добавянето на множество пътища към едно напречно сечение ви дава контрол върху геометрията между пътищата и други инфраструктурни обекти, които вашият проект изисква, и ви позволява да дефинирате тези зони с голяма точност и детайлност.

Количествени сметки (QTO)

Plateia прави количествени сметки по материали и има средство за експорт на данните за количествата с опции за допълнително дефинирано поле за стойност (Bill of materials). 

Това дава възможност на потребителите да свържат материалите, дефинирани в чертежа с базата данни за материали на софтуерни продукти за остойностяване, поддържайки трансфера на цифрови данни и бързо преизчисляване на цената при чести промени в проектите.

Видимост и разстояние до спиране

Инструментът за геометрия на пътя за видимост и зрително разстояние за спиране предоставя графичен анализ на разстоянието за видимост, необходим за безопасно спиране на превозно средство, което се движи с проектна скорост. 

Това улеснява планирането, за да се избегнат сблъсъци с всякакви други неподвижни обекти, препятстващи пътя на шофиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Реконструкция и рехабилитация

Функцията за реконструкция/рехабилитация на пътя предлага мощни инструменти за регресионен анализ за най-подходящо подравняване и създаване на профил на базата на съществуващи данни от средната линия или ръбовете на пътя.

Съществуващото сравнение на надморската височина на пътя с нови подобрения за изчисляване и редактиране на надморска височина предоставя на дизайнерите необходимите инструменти за справяне с взискателните геометрични ограничения.

Интегрираните инструменти за реконструкция и рехабилитация на пътища за изчисляване на количеството материал за отстраняване и/или настилка водят до нови 3D данни за геометрията на пътя, свързани с информацията за QTO.

ДОПЪЛНИТЕЛНен софтуер

Autosign - 3D пътни знаци, пътни маркировки и конструкции за знаците

*Включено в Plateia Ultimate / Professional

Проектиране на 2D/3D/BIM сигнализация за движение

Autosign е професионално софтуерно решение при проектиране на пътна сигнализация в Civil3D, AutoCAD или BricsCAD. Той генерира подробна документация, оформления и отчети. Той генерира подробна документация и оформления, отчети, 3D (BIM) обекти и реалистични визуализации.

Библиотеки с пътни знаци и пътна маркировка

Autosign включва обширни колекции от библиотеки със специфични за страната пътни знаци и пътни маркировки.

Интуитивен потребителски интерфейс

Внимателно проектираният потребителски интерфейс и работни потоци на Autosign го правят постоянно удобен за потребителя софтуер.

Детайли за Autosign

ДОПЪЛНИТЕЛНен софтуер

Autopath: Анализ на движение на превозни средства

*Включено в Plateia Ultimate / Professional

Aнализ на движението на автомобили

Предпочитан инструмент за анализ на движението на автомобили в хоризонтално и вертикално отношение от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.

Интуитивен потребителски интерфейс

Autopath се отличава със своя внимателно проектиран потребителски интерфейс и работени процеси, които го правят бърз за учене и лесен за използване.

Детайли за Autosign

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Изготвяне на доклади и Google Map импорт и експорт към Google Earth

Изготвяне на доклади

Autosign предлага възможности за изготвяне на подробни и адаптивни доклади за отчитане на всеки пътен знак или пътна маркировка, поставени в проектния файл, включително списък на нови и съществуващи знаци, количествени сметки и функция за експортиране в Excel.

Google Maps импорт и експорт към Google Earth

Autosign предоставя опцията за импортиране на теренни данни (растерни изображения и данни за надморска височина) от Google Maps директно във вашия CAD чертеж, за да ви помогне да визуализирате областите, където се намират проектите ви.

Може също така да експортирате вашите 3D дизайни директно в Google Earth. По този начин можете да създадете точни визуализации на точното местоположение на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Поддържащ BIM процеси и IFC формат

Решенията на CGS Labs осигуряват обширна поддръжка на BIM данни, не ограничена до използваните CAD платформи. 3D моделите на пътни, железопътни или речни канали се генерират като подробни 3D твърди обекти с разширени BIM метаданни, прикрепени към обекти, или като множество повърхности за използване с машини, управлявани от компютър и др.

Plateia предлага способен Property Manager за добавяне и промяна на данни за свойствата на 3D твърди тела, което позволява съвместимост с COBie (Обмен на информация за строителни операции в сградата).

3D моделите и атрибутните данни на Plateia могат да бъдат експортирани в IFC файлове. Форматът за експорт на IFC се актуализира редовно в съответствие със спецификациите на buildingSMART International.

Инструментът за откриване на сблъсък позволява на дизайнера да търси възможни сблъсъци между избрани 3D твърди обекти в самия чертеж, като по този начин спестява време за експортиране на модели и създаване на анализ на сблъсък в приложения на трети страни извън CAD среда.

Списък с различните версии на Autosign

Autosign Professional - 

 - Дизайн на пътни знаци

 - Собствени пътни знаци

 - Пътни портали

 - Проектиране на тротоарна маркировка (маркировка на ленти, кръстосана маркировка, острови, стрелки и др.)

 - Оцветяване на тротоарни площи

 - Доклади за пътни знаци и пътна маркировка (с количества)

 - Импортиране на данни за земната повърхност от Google Maps

Autosign Ultimate - 

 - Всичко от Autosign Professional

 - 3D пътни знаци и пътна маркировка

 - Експортирайте 3D дизайни в Google Earth

 - Поддръжка за 3D Solid обекти (съвместим с InfraWorks и Navisworks)

 - BIM инструменти

 - Анализ на сблъсъци в AutoCAD, Civil 3D и BricsCAD

 - Импортиране и експортиране във файлов формат IFC 4.2 за обмен на данни с друг BIM софтуер

Желаете ценова оферта

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро, за да уточним детайлите, като брой лизенци,
вид лицензиране и др.
Може да избирате повече от един продукт. 

1. Изберете софтуер

Field is required!
Полето е задължително.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

Пробвайте безплатно

Попълнете формата и ние ще ви изпратим инструкции как да свалите и изпробвате предлаганите от нас софтуерни решения.

1. Изберете софтуер

Field is required!
Попълнете поне едно поле.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Field is required!
Ще ви изпратим инструкции, за това как да се сдобиете с пробна версия, а не директна инсталация.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Задължително поле. Моля отбележете.
cadassist-logo-white
CAD Assist е компания с голям и дългогодишен опит във внедряването и дистрибуцията на специализиран CAD софтуер. Ние предлагаме широко портфолио от продукти, покриващо всички аспекти на AEC сектора.

Продукти

Тръбопроводна инфраструктура

Пътна инфраструктура

Географски системи

Сградни инсталации

Стоманени конструкции

Анализ на конструкции

Real-Time визуализации

Контакти

Адрес: бул. Стамболийски №205, офис 805
Моб. тел.: 0887 53-23-21
Email:
info
@
cadassist.net
Сайта е създаден и се поддържа от
studio-cadassist-logo
.
Всички права запазени ® 2022 - CAD Assist Ltd.
phone-handsetdownloadarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram