Иконката от логоти на Cadassist
cadassist
Premium reseller
📣 Посетете обновения CADSTORE.bg - най-големият онлайн магазин за специализиран софтуер в България.

Plateia by CGS Labs.

Проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура
Предоставя на потребителя команди и инструменти за работа от идейния проект до детайлното проектиране.
BIM проектиране на пътища
Plateia е професионално, готово за BIM, 3D софтуерно решение за проектиране и реконструкция на пътища. Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Plateia поддържа BIM работни потоци и процеси и стандартизирания формат на данни IFC.
Интуитивен интерфейс
Внимателно проектираният потребителски интерфейс и работните процеси, са в съответствие с инженерната практика за проектиране на пътища. Това прави Plateia бърз за усвояване и лесен за използване.
От идея до проект
Plateia предоставя команди и инструменти като поддържа целия процес на проектиране. От предварителен до детайлен дизайн, от първоначалното въвеждане на данни от проучването, до сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализ, до документиране и функции за публикуване.
Основни инструменти в plateia

Проектиране и създаване 
на пътна геометрия.

Plateia предоставя широк набор от съвременни средства за създаване и редактиране на геометрията на трасета и профили. Те включват P(V)I design, работа с фиксирани и плаващи елементи, създаване на трасета от съществуващи полилинии, или създаване на трасета по метода best-fit (оптимално разполагане), базирани на данни за осевата линия, или ръба на съществуващ път.

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в софтуера от CGS plus, се използва за създаване на детайлен цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др.

Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист BricsCAD или AutoCAD.
Моделиране на цифров терен

Вертикално планиране

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти - от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

3D повърхнина и 3D солид модел

3D модела на пътя може да се създаде като 3D повърхнина или 3D солид модел. 3D повърхнина може да се генерира автоматично от 3D ръбовете на пътя и модела на терена или може да се построи с функцията за вертикално планиране. 

3D solid модела се създава на базата на площите в напречните сечения, когато са дефинирани допълнителни данни материали и обеми. Можем да използваме 3D солидите за създаване на тунели, мостове и други подобни обекти. Солид обектите могат да се подравнят с дъги и преходни криви. Всички солид модели, включително и разширените данни към тях могат да се импортират в Autodesk Infraworks, Navisworks и да се използват в различни BIM работни процеси.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

Powerful geometry design tools

Plateia provides a wide range of advanced alignment, profile geometry design, and editing tools. They include P(V)I design, floating and fixed elements design and alignment design created from the existing entities.

Ultimately creating a best-fit alignment based on existing road centerline or road edge survey data. Superelevation calculation features a comprehensive definition and editing tool.

Plateia supports several superelevations definitions and pivot point options according to various European and AASHTO roadway design standards. A number of alignment labels according to different country standards, reports, and data export options offer the flexibility to cover a wide range of user requirements.

Проектиране и редактиране на напречни сечения

3D модела на пътя може да се създаде като 3D повърхнина или 3D солид модел. 3D повърхнина може да се генерира автоматично от 3D ръбовете на пътя и модела на терена или може да се построи с функцията за вертикално планиране. 

3D solid модела се създава на базата на площите в напречните сечения, когато са дефинирани допълнителни данни материали и обеми. Можем да използваме 3D солидите за създаване на тунели, мостове и други подобни обекти. Солид обектите могат да се подравнят с дъги и преходни криви. Всички солид модели, включително и разширените данни към тях могат да се импортират в Autodesk Infraworks, Navisworks и да се използват в различни BIM работни процеси.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

Кръстовища и кръгови кръстовища

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти - от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

Количествени сметки (QTO)

Plateia прави количествени сметки по материали и има средство за експорт на данните за количествата с опции за допълнително дефинирано поле за стойност (Bill of materials). Това дава възможност на потребителите да свържат материалите, дефинирани в чертежа с базата данни за материали на софтуерни продукти за остойностяване, поддържайки трансфера на цифрови данни и бързо преизчисляване на цената при чести промени в проектите.

Реконструкция/Рехабилитация

The road reconstruction / rehabilitation function offers powerful regression analysis tools for best-fit alignment and profile creation based on existing road centerline or road edge surveyed data.

Existing road superelevation comparison with new superelevation calculation and editing enhancements provide designers the needed tools to tackle demanding geometrical restrictions.

Integrated road reconstruction & rehabilitation tools for calculation of material removal and / or resurfacing material quantities result in new 3D road geometry data linked with QTO information.
Пътна МАРКИРОВКА, СИГНАЛИЗАЦИЯ и sweept path anaylsis

Autosign и Autopath - задължителни
инструменти за функционално проектиранеране.

Autopath е лесен за научаване и употреба. Предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.

Autosign: 3D пътни знаци, пътни маркировки и конструкции за знаците

Включено в:
Иконката от логото на Plateia

Plateia® Ultimate / Professional

Autosign provides several country-specific road-signaling libraries defined by national guidelines, including traffic signs, longitudinal road markings, crossing road markings, and various other pavement markings.

Users also have an advanced option to create a custom library of their own traffic signs blocks and use them in the designs with the same features that are available with the original Autosign signs.
Проектиране на пътни знаци
Изображение от интерфейса на Autosign

Autopath: Анализ на движение на превозни средства

Включено в:
Иконката от логото на Plateia

Plateia® Ultimate

When you are working on road design projects in either Civil 3D, AutoCAD or BricsCAD, Autosign can be used to draw and plan a complete road signalization and prepare the necessary documentation.

You can link Autosign signaling elements (traffic signs and road markings) to the information of your Civil 3D alignment, or any other Polyline alignment in your drawing.
Анализ на движение на превозни средства
Изображение от интерфейса на Autosign
Различни версии на Plateia

Какво съдържат различните 
пакети на Plateia?

Autopath е лесен за научаване и употреба. Предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.
Standart -
Professional -
Utimate -
- Прочитане на данни от Геодезия 
- Инструмент за създаване на дигитален модел на терена (ДМТ или DTM)
- Създаване на 3D oткоси 
- Проектиране на oси 
- Построяване на подробни напречни профили 
- Преоформяне на напречния наклон на настилката в криви 
- Преоформяне на напречния наклон на настилката в криви 
- 3D модел на пътя 
- Проектиране на точки/линии в надлъжни/Напречни профили 
- Инструменти за надписване и котиране 
- Анализ на видимост при спиране в ситуация и надлъжен профил 
- Количествени сметки и брукнеров полигон 
- Проектиране на кръстовища 2D/3D 
- Геометрия на кръгови кръстовища 
- Кошови криви в кръстовища
- Проектиране на острови 
- Интерфейси (двупосочна връзка Civil 3D <-> Plateia, експорт към Google Earth) 
- Оптимизация на ос при рехабилитация 
- Всичко от Standart 
- Анализи и редакция на оптимизираното трасе и профил при рехабилитация 
- Изчисление на разстояние до оста на обекти от ситуация 
- Поддръжка на 3D solid обекти 
- 3D пътни знаци & пътна маркировка 
- 3D визуализация на знаци & маркировки 
- Количества на пътни знаци & маркировки 
- Библиотеки с пътни знаци и маркировки 
- Потребителски пътни знаци и маркировки 
- Всичко от Standart 
- Всичко от Professional 
- Анализ за хоризонтално движение на МПС & EasyDrive 
- Анализ за вертикално отстояние 
- Справки за движение на МПС по криви 
- Библиотеки с превозни средства 
- Потребителски настройки на МПС & специални транспортни средства (СТС) 
- Поддръжка на BIM работен процес (импорт/експорт на данни през LandXML и експорт на IFC файл 

Желаете ценова оферта?

Попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро, за да уточним детайлите, като брой лизенци,
вид лицензиране и др.
Може да избирате повече от един продукт. 

1. Изберете софтуер

Field is required!
Полето е задължително.

2. Попълнете своите данни

Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.

2. Съгласие и други

CADASSIST се ангажира да защитава и зачита поверителността ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация за изготвяне на ценови оферти, предоставяне на пробни версии, услуги и новини относно продуктите, които би представлявали интерес за вас. Ако сте съгласни моля, отбележете по-долу.
Field is required!
Полето е задължително.
Field is required!
Полето е задължително.
Иконката от логоти на Cadassist
cadassist
CAD Assist е компания с голям и дългогодишен опит във внедряването и дистрибуцията на специализиран CAD софтуер. Ние предлагаме широко портфолио от продукти, покриващо всички аспекти на AEC сектора.

Контакти

Адрес:
ул. Перник 97, София
Тел.:
02 / 988-78-80
Моб. тел.:
0888 11-91-85
Email:
info
@
cadassist.net

Информация

Политика за поверителностПолитика за използване на бисквиткиИзползване на социални мрежи
Всички права запазени ® 2021 - CADASSIST
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram