Parabuild - проектиране на конструкции в 3D

Проектиране и детайлиране на стоманени конструкции

Бързо проектирайте детайлни 3D конструкции от стомана. С помощта на геометрични ограничения можете да създавате адаптивни 3D модели, които могат да се използват повторно за множество проекти.

Цена за постоянен лиценз:

1900€ без ДДС

Постоянни лицензи

30-дневна пробна версия

** Цената е за Parabuild Lite, най-ниската версия на Parabuild.

Ефективно моделиране на 3D стоманени конструкции

Parabuild e интуитивен, лесен за употреба, ефективен и гъвкав. Неговата цел e да направи инженерите и производителите на стомана възможно най-продуктивни.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Бързо и интуитивно моделиране

За лесно изготвяне на детайли от стомана в 3D - малки части или елементи на рамки, като греди, колони, подпори, планки - използвайте Context Modeler за максимална производителност.

Преместете курсора и решенията се предлагат в реално време въз основа на местоположението на курсора, близките елементи и друг контекст. Новият елемент се свързва автоматично с близките елементи.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Лесно свързване на детайлите

Parabuild разполага с библиотека от стотици стандартни стоманени връзки. Детайлизирането на връзките е лесно - изберете елементите и ще бъдат предложени само валидните типове за тази ситуация.

Връзката се изчертава веднага и всички направени промени се показват незабавно върху 3D модела. Лесно превръщайте несвързаните елементи в напълно свързана 3D конструкция.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Дефинирани от потребителя връзка

Всяка една стандартна връзка е създадена с помощта на инструменти, които са достъпни за всеки детайлист, без да се програмира нито един ред код.

Това е постигнато чрез използване на прости геометрични правила за елементите и частите вътре в шаблонните чертежи, което означава, че можете да създавате свои собствени връзки! Те са интегрирани със съществуващата система за връзки за лесно повторно използване във всички ваши проекти.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Геометрични ограничения

Parabuild е единственият софтуер за изготвяне на детайли от стомана, който позволява напълно ограничени структури.

Връзките и макросите могат да бъдат ограничавани в шаблонни чертежи и да се използват повторно във всеки проект. Това включва цели конструкции, ферми, вятърни укрепвания, облицовки, стълбища и други. Това означава, че е възможно да се персонализира Parabuild, без да се наема програмист или да се пише код.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Напълно интегриран в AutoCAD и BricsCAD

Повечето специалисти вече са запознати с AutoCAD или BricsCAD, което намалява инвестициите в обучение.

Стоманените обекти могат да се модифицират чрез стандартните команди или с помощта на мениджъра на свойствата на обектите, като всички обекти на Parabuild са интегрирани така, сякаш са местни обекти на AutoCAD/BricsCAD.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Детекция на колизии

Parabuild автоматично ще открие всеки сблъсък между частите и ще го покаже на екрана. Проверяват се също така разстоянията между болтовете и разстоянията отвор до ръб/отвор до отвор.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Автоматично генериране на работни чертежи

Автоматизирани стоманени детайли: Parabuild генерира качествени 2D чертежи на детайли и сглобки директно от 3D модела. Размерите се добавят автоматично, а технологията за изкуствен интелект осигурява добро четливо разположение на размерите.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Лесно създаване на чертежи с общо разположение

Използвайте 3D структурата за лесно създаване на GA чертежи; планове на анкерни болтове, странични изгледи, планове на етажи, 3D изгледи, разрези и други. Чертежите на общата подредба остават свързани с 3D модела, така че можете да ги актуализирате с едно кликване - размерите също ще се адаптират към промените.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Генериране на количествени сметки

Генериране на всякакъв тип BOM във формати Excel, Parabuild spreadsheet или текстов файл. Персонализирайте заглавия, колони, общи суми и др.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Връзка към ЦПУ

Генерирайте CNC файлове с едно кликване на бутона. DSTV файлове за плочи и елементи, DXF файлове за плочи. Могат да се генерират IFC файлове за използване от по-нови машини с ЦПУ.

Иконка на BIM проектиране на пътища
Автоматично номериране

Еднаквите части и възли се разпознават автоматично и им се присвояват номера на части и възли.

Parabuild значително съкрати времето, което ни беше нужно за изготване на проект за стоманени конструкции, като опрости сложните задачи и повиши прецизността ни. Специализираните му инструменти го превърнаха в незаменима част от нашият работен процес.

О. Кларк
Ръководител на SteelCrafters Inc.

Често задавани въпроси (FAQs)

Документация за Parabuild

Документацията, обучния, сваляне на инсталационни файлове и поддръжка.