CAD И BIM СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

Проектирайте водоснабдителни и канализационни мрежи с лекота.

Използването на CAD и BIM софтуер при архитектурното проектиране е от съществено значение за създаването на ефективни и иновативни проекти на сгради. Използването на специализиран софтуер ви предоставя разнообразни инструментии функции, които правят процеса на проектиране по-ефективен, точен и рентабилен.

Преосмисляне на мрежите за водоснабдяване и канализациите в градовете

Използването на най-съвременни софтуерни решения за проектиране на канализационни и водоснабдителни мрежи повишава ефективността и устойчивостта. Като дават възможност за цялостен анализ и симулация, тези инструменти дават възможност на инженерите да оптимизират разположението, да предвиждат предизвикателствата и да създават надеждни системи, които осигуряват надеждно управление на водния поток и отпадъците в градска среда.

BricsCAD Pro

Професионален 2D и 3D CAD без компромиси! Професионален, познат 2D и 3D CAD, базиран на DWG, с инструменти за производителност, управлявани от изкуствен интелект.

Цена за 1-годишен лиценз:  677€ без ДДС.
Има и постоянни лицензи.
Инструмент за преобразуване на геометрия в блокове

Този уникален инструмент автоматично преобразува повтарящи се набори от 2D или 3D геометрия на чертежа в дефиниции на блокове, като незабавно осигурява по-чисти, по-ефективни и по-добре организирани чертежи.

BricsCAD Pro
Параметрични блокове: динамичен подход за създаване на 2D или 3D блокове

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro
Оптимизирайте качеството на чертане

OPTIMIZE коригира вашите проблеми с чертежа, като автоматично намира и лекува несъответствия като пропуски и несъответствия, които иначе може да са трудни за виждане, подобрявайки точността на чертане и ви дава по-чист и по-ефективен резултат.

BricsCAD Pro
Автоматично подравняване на копираните обекти

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro

Urbano Canalis

Проектиране на канализациони мрежи. Canalis е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на канализациони мрежи и системи в България.

Цена за 1-годишен лиценз: 840€ без ДДС.
Създаване на мрежа

Можете да определите мрежата с интерактивни инструменти за рисуване, чрез преобразуване на обекти на AutoCAD, т.е. линии и полилинии, и по други методи. Можете автоматично да изчислявате надморската височина на терена от DTM (цифров модел на терена), или други източници и да анотирате мрежата с персонализируеми етикети.

Мрежата на Urbano се основава на свой собствен модел на топология. Интелигентната мрежова топология позволява висока ефективност във всички действия като въвеждане на данни, редактиране на мрежи, изчертаване на профили ... Можете да проверявате, променяте и настройвате топологията с мощни инструменти за редактиране и анализ.

Hydra
Редактиране на мрежа

Можете да изчертаете профили за цялата мрежа с една команда, благодарение на модела на мрежовата топология. Можете също така да нарисувате профил между всяка двойка структури, свързани през мрежата. Можете да работите с много конфигурации на профили и всеки може да бъде използван по време на създаването на профил.

Urbano Canalis се основава на пълен динамичен модел, който позволява автоматично актуализиране на всички данни в план и профил. Той включва много бързи и ефективни инструменти за редактиране и етикетиране в мрежата.

Hydra
Проектиране на нивелета

Проектирането на нивелетата е важна част от проектирането на дъждовна и битова канализационни мрежи. С Urbano можете да определите нивелета тръба с няколко инструмента, както в план, така и в профил. Можете да създадете нивелетата интерактивно, като вземете предвид нейната дълбочина, кота и наклон.

Можете да използвате инструмента за автоматично проектиране на нивелети, за да определите тръбните нивелети за цялата система наведнъж. Инструментът за автоматично проектиране се грижи за минимална и максимална дълбочина и наклон, странични входове, вертикални прекъсвания и др.

Можете да използвате както автоматичните, така и интерактивните инструменти за проектиране на нивелети на един и същ профил, за да създадете възможно най-доброто решение.

Hydra

Urbano Hydra

Проектиране на външни водоснабдителни системи. Hydra е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на външни водоснабдителни системи в България.

Цена за 1-годишен лиценз: 840€ без ДДС.
Дефиниране на хидравличните данни

По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани и въведени голямо количество данни за възлите и участъците. Това може да бъде направено участък по участък или чрез групиране по някакви логически признаци.

Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметрите на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи, както и кой да е набор от данни дефинирани от ползвателите на софтуера (потребителски данни).

Hydra
Дефиниране на мрежите

В програмата е възможно да се дефинират множество водопроводни мрежи, които могат да бъдат анализирани самостоятелно, или всички заедно.

Мрежите могат да бъдат създадени интерактивно (чрез изчертаване), чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази данни или различни ASCII файлове.

Hydra
Хидравлични изчисления

След като дефинирате мрежата и необходимите данни, можете да направите моментно хидравлично изчисление, като използвате вградения механизъм за изчисления EPANET (пълната версия на Epanet не е необходима). След завършване всички резултати се отчитат автоматично - поток и скорости в тръбите, и налягания в възлите.

Използвайки стандартната функционалност на Urbano, можете да маркирате всички стойности както в план, така и в изглед на профил. Всички хидравлични резултати могат да бъдат проверени в табличен формат с помощта на мрежи от данни

Hydra
Оптимизация на тръбите

Обичайният начин за работа с Urbano Hydra е да се дефинира тръбопроводната мрежа под налягане и всички необходими данни и след това да се извърши хидравличното изчисление с помощта на ядрото на Epanet.

След това трябва да проверите резултатите (най-вече скорости и налягания на потока). В случай, че някои резултати (напр. скорости на потока) не са най-добрите, някои диаметри на тръбите трябва да се променят и изчислението да се повтори.

Plateia

Ако сте инженер, който е свикнал да работи в 2D, е много по-лесно да започнете да работите в 3D с BricsCAD, отколкото с който и да е друг инструмент, защото можете просто да следвате същия интуитивен модел.

Христо Генчев
Освновател и CEO на Prototyp

Ползи от използването на CAD и BIM софтуер при архитектурно проектиране.

CAD (Computer-Aided Design) софтуер е компютърна програма, която позволява на инженерите да създават, да редактират и да анализират различен тип дизайни много по-лесно и ефикасно.