CAD И BIM СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИИ

Проектиране на сградни инсталации с лекота, точност и без притеснения.

Увеличете максимално ефективността си при проектиране на сградни инсталации, като използвате CAD и BIM софтуер и си осигурeте безпроблемна интеграция и оптимална функционалност.

Проектиране на сградни инсталации от ново поколение!

Възползвайте се от BIM възможности при моделирането на стоманени конструкции, който ще ви позволят цялостна 3D визуализация, откриване на сблъсъци и точни оценки на материалите. От концептуалния модел до изработката, предлаганите от нас продукти ще ви помогнат при оптимизирането на използването на стоманата, намаляването на отпадъците и ускоряването на сроковете за реализация. Останете начело в конкурентната строителна среда, като използвате предимствата на софтуерните продукти предлагани от нас.

BricsCAD Pro

Бързо създавайте и модифицирайте TIN повърхности, наклони и трасета за проектиране на обекти.

Цена за 1-годишен лиценз:  677€ без ДДС.
Има и постоянни лицензи.
Инструмент за преобразуване на геометрия в блокове

Този уникален инструмент автоматично преобразува повтарящи се набори от 2D или 3D геометрия на чертежа в дефиниции на блокове, като незабавно осигурява по-чисти, по-ефективни и по-добре организирани чертежи.

BricsCAD Pro
Параметрични блокове: динамичен подход за създаване на 2D или 3D блокове

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro
Оптимизирайте качеството на чертане

OPTIMIZE коригира вашите проблеми с чертежа, като автоматично намира и лекува несъответствия като пропуски и несъответствия, които иначе може да са трудни за виждане, подобрявайки точността на чертане и ви дава по-чист и по-ефективен резултат.

BricsCAD Pro
Автоматично подравняване на копираните обекти

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro

BricsCAD BIM

*Съдържа всичко от BricsCAD Lite и Pro

BIM за CAD потребители! BIM проектиране, заедно с помоща на изкуствен интелект, изграден върху съвременна и съвместима CAD платформа за 2D и 3D проектиране.

Цена за 1-годишен лиценз: 1010€ без ДДС
Управляван от Изкуствен интелект ( AI )

В BricsCAD BIM дизайнерските решения са на първо място, а алгоритмите за машинно обучение автоматизират трудоемките задачи по манипулиране на BIM данни, документация и нива на детайлност.

BricsCAD BIM
Насладете се на подход ориентиран към свободата на проектиране.

Насладете се на свободата на дизайна с 3D работен процес, неограничен от предварително дефинирани части, или библиотечни компоненти. Използвайте интуитивно директно моделиране, за да изваете вашия модел. Вашият модел остава лек и адаптивен, тъй като не е претоварен или прекалено ограничен.

BricsCAD BIM
Класифицирайте, репликирайте, автоматизирайте.

Използвайте силата на инструментите на изкуствения интелект, за да преобразувате автоматично моделите на концептуалните си проучвания в напълно класифицирани BIM модели (LOD 200). След това непрекъснато увеличавайте LOD на вашия BIM, като използвате A.I. инструментите в BricsCAD.

BricsCAD BIM
2D и 3D

Можете да намерите гъвкав инструмент за директно моделиране и професионален CAD продукт в същата DWG платформа. Геометрията на дизайна може директно да се преобразува в BIM елементи.

BricsCAD BIM
CAD софтуер

Безопасен път към BIM за потребители на CAD без прекъсване на изучаването на традиционна BIM система. Разходите по-малко за софтуер и обучение, като същевременно избягвате спад в производителността по време на прехода, намалява бариерите за навлизане.

BricsCAD BIM
За BIM

BricsCAD BIM използва силата на CAD моделиране, което поддържа гъвкав дизайн, BIM и точността, необходима на инженерите и производителите, отваряйки възможността за свързване на BIM с производствените работни процеси в пакета BricsCAD Ultimate.

BricsCAD BIM

Други продукти

Разгледайте и други предлагани от нас продукти. 

AX-3000

AX3000 е резултат от повече от 30 години водещ опит в областта на проектирането на сградни инсталации. 

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

ALCAD

ALCAD предлага допълнителни MEP плъгини за MEP/HVAC индустрията. Практично решение за водопровод, отопление, вентилация.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CADprofi Electrical

Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CADprofi HVAC & Piping

Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEPLUMBING Sanitary Systems

CYPEPLUMBING Санитарни системи е програма, създадена в помощ на проектанта при проектирането и анализа на дренажни системи.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEPLUMBING Water Systems

CYPE Connect може да моделира и анализира, в допълнение към връзките между стоманени елементи, връзките между дървени конструктивни елементи, както и връзките между стомана и дървен материал.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEPLUMBING Schematic diagrams

CYPEPLUMBING Схематични диаграми е безплатен инструмент, който автоматично създава схематични диаграми на водоснабдителни инсталации.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEPLUMBING Solar Systems

CYPEPLUMBING Соларни системи извършва проектиране и анализ на цялостната инсталация за добив на слънчева топлинна енергия за топла вода и отопление или на част от нея във всеки тип сграда.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEHVAC Ductwork

CYPEHVAC Ductwork е програма за проектиране на въздуховодни системи за ОВК, включително решетки и друго вентилационно оборудване, като рекуператори, вентилатори и климатични инсталации.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEHVAC Hydronics

CYPEHVAC Hydronics проектира водоразпределителни системи за климатизация. Той проектира радиатори (двутръбна система), вентилаторни конвектори, котли и термопомпи, като разпределя натоварванията на всеки от тези елементи. Програмата получава геометрията на сградата и топлинните натоварвания, изчислени в програмата CYPETHERM LOADS, от BIM проекта, с който е свързана.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEHVAC Radiant Floor

CYPEHVAC Radiant Floor е BIM приложение за проектиране на системи за лъчисто подово отопление и охлаждане. Софтуерът импортира архитектурни модели, разработени във формат IFC, в които системите могат да се въвеждат и проектират с помощта на различни инструменти. 

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPEHVAC Schematics

CYPEHVAC Schematics е безплатна програма, предназначена за изготвяне на схеми на хидравлични ОВК системи. Компонентите са представени с помощта на символи в съответствие със стандартите на ASHRAE.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

Ако сте инженер, който е свикнал да работи в 2D, е много по-лесно да започнете да работите в 3D с BricsCAD, отколкото с който и да е друг инструмент, защото можете просто да следвате същия интуитивен модел.

Христо Генчев
Освновател и CEO на Prototyp

Ползи от използването на CAD и BIM софтуер при проектиране на сградни инстсалации.

Използването на специализиран софтуер за проектирането на сградни инсталации предлага доста предимства, включително: