Специализиран CAD софтуер за пътно проектиране

Проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура.

Качественото проектиране на пътищата е важен етап в процеса на строителството им. Той се извършва с цел да се гарантира безопасността на пътниците и да се подобри качеството на инфраструктурата. Използването на CAD софтуер се е превърнало в ключов инструмент при тяхното проектиране.

Пътно проектиране на друго ниво!

Проектирането на по-добри пътища е от съществено значение за създаването на по-безопасни и по-ефективни транспортни мрежи. С нашите иновативни предложения ще ви ви помогнем да създадете по-добри пътища, които да подобрят потока на движение и да намалят произшествията.

BricsCAD Pro

Бързо създавайте и модифицирайте TIN повърхности, наклони и трасета за проектиране на обекти.

Цена за 1-годишен лиценз:  677€ без ДДС.
Има и постоянни лицензи.
Инструмент за преобразуване на геометрия в блокове

Този уникален инструмент автоматично преобразува повтарящи се набори от 2D или 3D геометрия на чертежа в дефиниции на блокове, като незабавно осигурява по-чисти, по-ефективни и по-добре организирани чертежи.

BricsCAD Pro
Параметрични блокове: динамичен подход за създаване на 2D или 3D блокове

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro
Оптимизирайте качеството на чертане

OPTIMIZE коригира вашите проблеми с чертежа, като автоматично намира и лекува несъответствия като пропуски и несъответствия, които иначе може да са трудни за виждане, подобрявайки точността на чертане и ви дава по-чист и по-ефективен резултат.

BricsCAD Pro
Автоматично подравняване на копираните обекти

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro

Plateia

BIM проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура. Предоставя на потребителя команди и инструменти за работа от идейния проект до детайлното проектиране.

Цена за 1-годишен лиценз: 890€ без ДДС.
Цифрово моделиране на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в софтуера от CGS plus, се използва за създаване на детайлен цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др. Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист BricsCAD или AutoCAD.

Plateia
Вертикално планиране

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти - от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища.

Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.

Plateia
Инструменти за създаване на геометрия

SITE DESIGN включва функции за бързо моделиране на обекта, изчисляване на земните работи, проектиране на комунални услуги и инструменти за производителност, които ускоряват изпълнението на проекта. Той е идеален за бързи концептуални проекти, проекти за тестване на решения, детайлно проектиране и проекти за земни работи, включително изчисляване на обеми, градиране и др. Обслужване на данни за насочване на машинен контрол, доставка на проекти с чертежи, данни от проучвания и за чудесни визуализации.

Plateia
Инструменти за проектиране на геометрия

Plateia предоставя широк набор от усъвършенствани инструменти за подравняване, проектиране на геометрия на профила и редактиране. Те включват P(V)I проектиране, проектиране на плаващи и фиксирани елементи и проектиране на подравняване, създадено от съществуващи обекти.

В крайна сметка създаване на най-подходящото подравняване въз основа на съществуващите данни за осевата линия на пътя или за проучване на ръба на пътя. Изчисляването на надлъжната височина разполага с изчерпателен инструмент за дефиниране и редактиране.

Plateia поддържа няколко дефиниции на превишения и опции за точки на въртене в съответствие с различни европейски стандарти и стандарти за проектиране на пътища на AASHTO. Няколко етикета за подравняване в съответствие със стандартите на различни държави, отчети и опции за експортиране на данни предлагат гъвкавост за покриване на широк спектър от изисквания на потребителите.

Plateia
Реконструкция/Рехабилитация на пътища

Функцията за реконструкция/рехабилитация на пътища предлага мощни инструменти за регресионен анализ за създаване на най-подходящо трасе и профил въз основа на съществуващи данни за осевата линия или ръба на пътя.

Сравнението на съществуващата надморска височина на пътя с новите подобрения за изчисляване и редактиране на надморската височина осигуряват на проектантите необходимите инструменти за справяне с взискателните геометрични ограничения.

Интегрираните инструменти за реконструкция и рехабилитация на пътища за изчисляване на количествата материали за отстраняване и/или възстановяване на настилката водят до нови 3D данни за геометрията на пътя, свързани с информация за QTO.

Plateia

Autopath

Анализ на движението на моторни превозни средства. Софтуер за симулация на завиване на превозно средство и анализ на разминаването.

Цена за 1-годишен лиценз: 612€ без ДДС.
Софтуер за анализ движението на МПС

Autopath е лесен за научаване и употреба. Предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.

Autopath

Autosign

Проектиране на пътна маркировка и сигнализация. Autosign предоставя библиотеки за пътна сигнализация, включително пътни знаци, надлъжна пътна маркировка, маркировка за пресичане на пътя и различни други маркировки на тротоара.

Цена за 1-годишен лиценз: 457€ без ДДС.
Библиотеки от пътни знаци и пътна маркировка

Autosign предоставя специфични библиотеки за пътна сигнализация, дефинирани от националните насоки, включително пътни знаци, надлъжна пътна маркировка, маркировка за пресичане на пътя и различни други маркировки на тротоара.

Потребителите също така имат разширена опция да създават персонализирана библиотека от свои собствени блокове на пътните знаци и да ги използват в дизайните със същите функции, които са налични с оригиналните знаци за Autosign.

Autosign включва широка колекция от улични уреди като пътни портали, светофари и много други.

Autosign
Планиране на сигнализация

Когато работите по проекти за проектиране на пътища в Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD, може да използвате Autosign за начертаване и планиране на пълна пътна сигнализация и подготовка на необходимата документация.

Може да свържете елементите от Autosign (пътни знаци и пътна маркировка) с информацията от Civil 3D, относно вертикално и хоризонтално планиране или всяко друго подравняване на полилиния във вашия чертеж.

Autosign
Проектиране на паркинги

Инструментът за проектиране на паркинги позволява параметрично проектиране на паркинги. За да ускори процеса на проектиране, Autosign предоставя голямо разнообразие от подови маркировки, като единични линии, двойни линии, пунктирани линии, оцветяване и много други.

Потребителите могат или да се възползват от предварително дефинираните маркировки, които са специфични за различните страни, или могат да изберат да дефинират маркировки с персонализирани параметри, които могат да бъдат запазени за многократна употреба.

Autosign
Google Maps импорт и експорт към Google Earth

Autosign предоставя опцията за импортиране на теренни данни (растерни изображения и данни за надморска височина) от Google Maps директно във вашия CAD чертеж, за да ви помогне да визуализирате областите, където се намират проектите ви.

Може също така да експортирате вашите 3D дизайни директно в Google Earth. По този начин можете да създадете точни визуализации на точното местоположение на проекта.

Autosign

Ако сте инженер, който е свикнал да работи в 2D, е много по-лесно да започнете да работите в 3D с BricsCAD, отколкото с който и да е друг инструмент, защото можете просто да следвате същия интуитивен модел.

Христо Генчев
Освновател и CEO на Prototyp

Kакви са ползите и от използвате CAD софтуер при проектирането на пътища.

CAD (Computer-Aided Design) софтуер е компютърна програма, която позволява на инженерите да създават, да редактират и да анализират различен тип дизайни много по-лесно и ефикасно.