CAD и BIM софтуер за пътно проектиране

Проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура.

Качественото проектиране на пътищата е важен етап в процеса на строителството им. Той се извършва с цел да се гарантира безопасността на пътниците и да се подобри качеството на инфраструктурата. Използването на CAD софтуер се е превърнало в ключов инструмент при тяхното проектиране.

Пътно проектиране на друго ниво!

Проектирането на по-добри пътища е от съществено значение за създаването на по-безопасни и по-ефективни транспортни мрежи. С нашите иновативни предложения ще ви ви помогнем да създадете по-добри пътища, които да подобрят потока на движение и да намалят произшествията.

BricsCAD Pro

*Съдържа всичко от BricsCAD Lite

Детайли за продукта

Професионален 2D и 3D CAD без компромиси! Професионален, познат 2D и 3D CAD, базиран на DWG, с инструменти за производителност, управлявани от изкуствен интелект.

Постоянни лицензи

Plateia

Детайли за продукта

BIM проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура. Предоставя на потребителя команди и инструменти за работа от идейния проект до детайлното проектиране.

Autopath

Детайли за продукта

Анализ на движението на моторни превозни средства. Софтуер за симулация на завиване на превозно средство и анализ на разминаването.

Autopath

Детайли за продукта

Проектиране на пътна маркировка и сигнализация. Autosign предоставя библиотеки за пътна сигнализация, включително пътни знаци, надлъжна пътна маркировка, маркировка за пресичане на пътя и различни други маркировки на тротоара.

Ако сте инженер, който е свикнал да работи в 2D, е много по-лесно да започнете да работите в 3D с BricsCAD, отколкото с който и да е друг инструмент, защото можете просто да следвате същия интуитивен модел.

Христо Генчев
Освновател и CEO на Prototyp

Kакви са ползите и от използвате CAD софтуер при проектирането на пътища.

CAD (Computer-Aided Design) софтуер е компютърна програма, която позволява на инженерите да създават, да редактират и да анализират различен тип дизайни много по-лесно и ефикасно.