CAD И BIM СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИИ

Проектирайте и анализирайте сложни конструкции с лекота и точност.

Използването на специализиран CAD и BIM софтуер при проектиране и анализ на стоманени конструкции, ви осигурява прецизно проектиране, безпроблемен анализ и ефективно управление на проекта. Лесно може да оптимизирате сложни изчисления и да улесните сътрудничеството между вас и архитектите.

Проектиране на конструкции от ново поколение!

Възползвайте се от BIM възможности при моделирането на стоманени конструкции, който ще ви позволят цялостна 3D визуализация, откриване на сблъсъци и точни оценки на материалите. От концептуалния модел до изработката, предлаганите от нас продукти ще ви помогнат при оптимизирането на използването на стоманата, намаляването на отпадъците и ускоряването на сроковете за реализация. Останете начело в конкурентната строителна среда, като използвате предимствата на софтуерните продукти предлагани от нас.

BricsCAD Pro

Бързо създавайте и модифицирайте TIN повърхности, наклони и трасета за проектиране на обекти.

Цена за 1-годишен лиценз:  677€ без ДДС.
Има и постоянни лицензи.
Инструмент за преобразуване на геометрия в блокове

Този уникален инструмент автоматично преобразува повтарящи се набори от 2D или 3D геометрия на чертежа в дефиниции на блокове, като незабавно осигурява по-чисти, по-ефективни и по-добре организирани чертежи.

BricsCAD Pro
Параметрични блокове: динамичен подход за създаване на 2D или 3D блокове

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro
Оптимизирайте качеството на чертане

OPTIMIZE коригира вашите проблеми с чертежа, като автоматично намира и лекува несъответствия като пропуски и несъответствия, които иначе може да са трудни за виждане, подобрявайки точността на чертане и ви дава по-чист и по-ефективен резултат.

BricsCAD Pro
Автоматично подравняване на копираните обекти

Параметричните блокове автоматизират повтарящи се задачи, като позволяват на потребителите да създават един блок вместо много сходни, отделни дефиниции на блокове. Можете да създавате както 2D, така и 3D дефиниции на блокове, като използвате същия набор от инструменти и работен процес, с които сте запознати.

BricsCAD Pro

Parabuild

Проектиране и детайлиране на стоманени конструкции. Бързо чертайте подробни 3D структурни стомани с интуитивен интерфейс. С помощта на геометрични ограничения можете да създавате адаптивни 3D модели, които могат да се използват повторно за множество проекти.

Цена за постоянен лиценз от:  1900€ без ДДС.
Бързо и интуитивно моделиране

За лесно изготвяне на детайли от конструктивна стомана - малки части или елементи на рамки, като греди, колони, греди, подпори, греди, планки - използвайте Context Modeler за максимална производителност.

Преместете курсора и решенията се предлагат в реално време въз основа на местоположението на курсора, близките елементи и друг контекст. Новият елемент се свързва автоматично с близките елементи или с мрежата.

Parabuild
Лесно свързване на детайлите

Parabuild разполага с библиотека от стотици стандартни стоманени връзки. Детайлизирането на връзките е лесно; изберете елементите и ще бъдат предложени само валидните типове за тази ситуация.

Връзката се изчертава веднага и всички направени промени се показват незабавно върху 3D модела. Лесно превръщайте несвързаните елементи в напълно свързана конструктивна стомана.

Parabuild
Дефинирани от потребителя връзка

Всяка една стандартна връзка е създадена с помощта на инструменти, които са достъпни за всеки детайлист, без да се програмира нито един ред код.

Това е постигнато чрез използване на прости геометрични правила за елементите и частите вътре в шаблонните чертежи, което означава, че можете да създавате свои собствени връзки! Те са интегрирани със съществуващата система за връзки за лесно повторно използване във всички ваши проекти.

Parabuild
Геометрични ограничения

Parabuild е единственият софтуер за изготвяне на детайли от конструкционна стомана, който позволява напълно ограничени структури.

Връзките и макросите могат да бъдат ограничавани в шаблонни чертежи и да се използват повторно във всеки проект. Това включва цели конструкции, ферми, вятърни укрепвания, облицовки, стълбища, ... Това означава, че е възможно да се персонализира Parabuild, без да се наема програмист или да се пише код.

Parabuild

Други продукти

Разгледайте и други предлагани от нас продукти. 

Advance Design

Иновативен BIM софтуер от архитекти за архитекти! Един работен процес за BIM проектиране, строителна документация и произведени строителни продукти.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

ProtaStructure

Иновативен BIM софтуер от архитекти за архитекти! Един работен процес за BIM проектиране, строителна документация и произведени строителни продукти.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPECAD

CYPECAD е BIM приложение за проектиране, анализ и оразмеряване на конструкции за строителство, които са подложени на вертикални и хоризонтални сили, както и на въздействието на огън.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPE 3D

CYPE 3D е гъвкава и ефективна програма, създадена за анализ и проектиране на триизмерни конструкции с елементи от бетон, стомана, композитен бетон и стомана, алуминий, дървен материал др.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

CYPE Connect

CYPE Connect може да моделира и анализира, в допълнение към връзките между стоманени елементи, връзките между дървени конструктивни елементи, както и връзките между стомана и дървен материал.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

Open BIM Model Checker

Тази програма позволява на потребителите да създадат прецизен BIM модел, който включва необходимите елементи (профили, плочи, болтове, челни заварки и анкериране) за определяне на конструкцията. За изходните резултати програмата предоставя работни чертежи във формат DSTV.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

StruBIM Embedded Walls

StruBIM Embedded Wall е приложение за проектиране и проверка на различни видове вградени стени (диафрагмени стени, подпорни стени на пилоти, мини подпорни стени на пилоти, стени на стоманени пилоти и общи вградени стени) за строителни и обществени работи.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

StruBIM Foundations

Софтуерен пакет за проектиране на сгради, който изчислява структурните елементи, като извършва анализ, проектиране, проверка, както и осигурява техническите чертежи за структурния проект (Record Engineer) на определените елементи.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

StruBIM Rebar

StruBIM Rebar е програма, с която потребителите могат да моделират армировката на стоманобетонни конструктивни елементи в BIM модела.

Поискайте оферта
Има и постоянни лицензи.

Ако сте инженер, който е свикнал да работи в 2D, е много по-лесно да започнете да работите в 3D с BricsCAD, отколкото с който и да е друг инструмент, защото можете просто да следвате същия интуитивен модел.

Христо Генчев
Освновател и CEO на Prototyp

Ползи от използването на CAD и BIM софтуер при проектиране и анализ на конструкции.

CAD (Computer-Aided Design) софтуер е компютърна програма, която позволява на инженерите да създават, да редактират и да анализират различен тип дизайни много по-лесно и ефикасно.