Хоризонтален анализ на автомобилно движение с Autopath

Вертикален анализ на автомобилно движение с Autopath