CADPROFI  suite - Професионални билбиотеки от модели и символи.

Разширете възможностите на BricsCAD Pro със CADprofi Suite.

Повишете своята продуктивност значително, като използвате професионалните модули на CADprofi предоставящи Ви разширени команди и функции и огромна библиотека от символи и обекти.

Цена за 1-годишен лиценз:

680€ без ДДС

Постоянни лицензи

30-дневна пробна версия

Времето за изготвяне на проектите ни се съкрати както никога досега. Помогнете ни да спестим много време и точност. Бихме искали да благодарим на софтуера CADprofi и на местния партньор, които ни донесоха по-доброто нещо.

AppliCAD
Thailand

Проектирайте бързо и ефективно

Благодарение на множеството функции в софтуера CADprofi, вие ще извършвате работата си много по-бързо. Срещу малка сума, вие можете лесно да изчертавате и редактирате обекти като използвате съвременни команди и най-голямата библиотека от символи и обекти. CADprofi съдържа 4 модула, които ще задоволят нуждите на всеки проектант или CAD потребител.

CADprofi Architecture

Помага при създаване на различни видове архитектурни проекти.

CADprofi Mechanical

Помага при проектиране на машинни и строителни проекти в 2D.

CADprofi Electrical

Помага при проектиране на всякакви видове електрически инсталации.

CADprofi HVAC & Piping

Помага при проектиране различни видове сградни инсталации.

Времето за изготвяне на проектите ни се съкрати както никога досега. Помогнете ни да спестим много време и точност. Бихме искали да благодарим на софтуера CADprofi и на местния партньор, които ни донесоха по-доброто нещо.

AppliCAD
Thailand
Максимална съвместимост

Десетки хиляди потребители от целия свят вече са избрали продуктите на CADprofi. Ето защо те винаги се стремят да имат пълна съвместимост с други CAD приложения във всяка нова версия на софтуера. CADprofi работи в среда на: AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и др.

Чертежите, които са създадени в CADprofi са напълно съвместими с форматите DWG и DXF и могат да бъдат редактирани във всяко CAD приложение, без да е необходимо да стартирате и използвате нашият софтуер.

Лесен за използване

CADprofi е професионално параметрично CAD приложение, което значително ускорява проектирането. Удобният и лесен за използване интерфейс на програмата значително улесняват усвояването на функциите й значително, без да е необходимо скъпо обучение за работа със софтуера.

CADprofi е много популярен продукт сред архитекти и инженери. По-неопитните потребители, които работят рядко с CAD чертежи, също оценяват високо достъпността и функционалността на софтуера.

Планове за евакуация и противопожарни инсталации

Софтуерът CADprofi е цялостно приложение, което помага при проектирането както в строителството, така и в промишлеността, с особен акцент върху плановете и системите, които осигуряват безопасността на хората, пребиваващи в сградите.

Налични са няколко модула, които помагат при проектирането на промишлени проекти, свързани с противопожарна защита и евакуация. Модулът CADprofi Architectural позволява бързо изготвяне на планове на сгради и създаване на планове за евакуация, противопожарна защита и безопасност.

Често задавани въпроси (FAQs)

Документация за CADprofi

Документацията, обучния, сваляне на инсталационни файлове и поддръжка.