От
StefanPavlov
|
01/10/2023

Вертикален анализ на автомобилно движение с Autopath

С Autopath планирането на движение в подземни съоръжения е изключително улеснено, поради опцията за вертикален анализ.

Категория:
Уроци и полезни статии

Вертикален анализ

С Autopath планирането на движение в подземни съоръжения е изключително улеснено, поради опцията за вертикален анализ. Програмата дава възможност да направите динамична проверка на светлото разстояние във вертикално отношение, променяйки два основни параметъра: вида на превозното средство и елементите на повърхността за движение.

Фиг 1. Избор на вертикален анализ

При решени вертикални елементи на пътя и превозни средства, с които да направите проверка, можете да извършите вертикалния анализ чрез анимация.

Фиг 2. Стартиране на анимация за анализ

Фиг 3. Визуална проверка на анализа

Надлъжен профил

Всичко, с което трябва да разполагате, е надлъжния профил на съоръжението, изчертан с полилинии. Това, което е интересно тук, е фактът, че променяйки вертикалните елементи на трасето (прави и криви), при „особени“ положения, софтуерът ви дава сигнал, на който да обърнете внимание.

Ако, траекторията е допустима (Фиг. 4), по време на анимацията ще разберете дали всичко е наред визуално. Но ако не е (Фиг. 5), ще получите сигнал, че някой от елементите ви задава недопустим модел на движение. Също, визуално ще разберете и отстоянията на елементите на съоръжението и дали могат да бъдат образувани конфликтни точки (Фиг. 10).

Фиг 4. Допустим модел на движение

Фиг 5. Недопустим модел на движение

Разбира се, елементите на надлъжния профил към всеки проект са индивидуални, според неговото задание, и трябва да спазват необходимите нормативни изисквания за безопасност на движението. Това, което трябва със сигурност да бъде проверено е, какви превозни средства можете да допуснете за преминаване в ново проектираното съоръжение, според характеристиките на инфраструктурата.

Избор на превозни средства

Още с избиране на опцията за вертикален анализ от менюто Create Analysis, се отваря прозорец с модели на превозни средства, с които да направите вашата проверка. Те могат да бъдат избирани от различни библиотеки, имат характерни параметри и употреба. Изборът е голям, като опциите варират от лек автомобил до самолети. Можете да направите проверка върху едно и също трасе с различни превозни средства, избирайки ги от падащото меню в раздел Select vehicle.

Разбира се, елементите на надлъжния профил към всеки проект са индивидуални, според неговото задание, и трябва да спазват необходимите нормативни изисквания за безопасност на движението. Това, което трябва със сигурност да бъде проверено е, какви превозни средства можете да допуснете за преминаване в ново проектираното съоръжение, според характеристиките на инфраструктурата.

Още с избиране на опцията за вертикален анализ от менюто Create Analysis, се отваря прозорец с модели на превозни средства, с които да направите вашата проверка. Те могат да бъдат избирани от различни библиотеки, имат характерни параметри и употреба. Изборът е голям, като опциите варират от лек автомобил до самолети. Можете да направите проверка върху едно и също трасе с различни превозни средства, избирайки ги от падащото меню в раздел Select vehicle.

Фиг 6. Избор на превозни средства

Фиг 7. Избор на превозни средства

Разликите, можете да видите веднага.

Фиг 8. Подходящо превозно средство при избрана вертикална геометрия на трасето

Фиг 9. Недопустима геометрия и/или неподходящо превозно средство

Фиг 10. Конфликтни точки при неправилна геометрия или неподходящо превозно средство

Допълнително можете да проверите размерите на превозните средства, с които правите вашите проверки, от менюто Vehicle and Settings и опцията Vehicle Library.

Фиг 11. Библиотека на превозните средства.

Отваря се прозорец, в който можете да проверите всички параметри, които биха били от значение за текущата вертикална проверка.

Фиг 12. Преглед на параметрите на превозните средства

Създаване на превозно средство

Ако размерите, които програмата ви дава по подразбиране, не ви удовлетворяват, можете да създадете превозно средство с индивидуални параметри.

Изберете опцията Add Vehicle от същото меню и задайте име и вид на новото превозно средство.

Фиг 13. Създаване на нови превозни средства

Новото меню, което се отваря, ви дава възможност да направите промяна по съществуващите видове превозни средства в програмата. Менюто Trailers ви дава опции за добавяне на различни видове ремаркета и прикачни елементи (напр. платформи), а менюто Additional settings ви дава опции за корекция на размерите във вертикално и хоризонтално отношение.

Фиг 14. Промяна в параметрите на превозните средства

Фиг 15. Добавяне на прикачен инвентар

Всяко превозно средство в програмата може да бъде манипулирано, за да удовлетвори изискванията на проекта, но разбира се, спазвайки законовите нормативи за движение по пътищата. По същия начин, можете да манипулирате и вертикалната геометрия на надлъжния профил на новопроектираното трасе, но съблюдавайки изискванията на заданието за проектиране, както и нормативните изисквания при проектиране на конкретния път или улица.

Имате въпроси?

  • Info @ cadassist.net

Последвайте ни