От
StefanPavlov
|
12/01/2024

Стартиране и използване на BricsCAD за първи път

BricsCAD е програма за чертане, изградена на принципа на 2D и 3D моделиране, която предоставя инструменти, с които можете да начертаете всякакви елементи и структури с различна сложност.

Категория:
Уроци и полезни статии

Стартиране за първи път

BricsCAD е програма за чертане, изградена на принципа на 2D и 3D моделиране, която предоставя инструменти, с които можете да начертаете всякакви елементи и структури с различна сложност. Ако никога не сте използвали точно тази програма, но сте запознати с други подобни, например AutoCAD, то вие много лесно бихте могли да се ориентирате с изгледа и функциите на BricsCAD. Ако обаче никога не сте използвали такъв софтуер, препоръчваме да преминете базово обучение, за да разберете принципите, инструментите и функциите му, както и сферите, в които влиза в употреба.

Програмите за 2D и 3D моделиране се използват за проектиране на структури от всякакъв тип – от проектиране на мебели, до детайли за машинната индустрия, сгради, инфраструктура и други. Силата им е в бързината, комплексната връзка между елементите от различните части във вашите чертежи и лесното навигиране за удобство на потребителя. Ако вие сте студент в строителна специалност или инженер, който иска да оптимизира качеството на работата си, то BricsCAD е една чудесна възможност за всеки!

Отваряйки BricsCAD за пръв път, ще разберете, че програмата предоставя възможности за работа в различно работно пространство.

Това означава, че вие имате пред себе си широк спектър от възможности. Можете да изградите модел в дву- или триизмерно пространство: моделиране в две или три равнини. Чрез тези работни пространства, програмата дава възможност за изглед на вашия модел в план (с направления по дължина и ширина) или в тримерно пространство (с направления по дължина, ширина и височина, още наричана дълбочина).

BricsCAD Lite & Pro

В 2D работна среда имате интегрирани всички познати функции за изчертаване на различни елементи в две направления и тяхното модифициране в план.

3D средата на моделиране гарантира опции за професионалистите в инфраструктурата, които ще улеснят и оптимизират качеството на тяхната работа, особено в проектирането.

За да използвате тази работна среда успешно, трябва да разполагате с много допълнителни данни. Изграждането на един инфраструктурен проект започва със зареждането на геометрично заснемане. Интересно при BricsCAD е, че може да чете няколко текстови файла едновременно. Така можете да изградите работна повърхнина на терен и да имате основата, върху която ще работите. Можете да анализирате и обработвате повърхнини и да проектирате трасета върху тях. Върху вече създадени трасета можете да интегрирате блокове, с които например да добавяте елементи от пътната сигнализация или други необходими елементи. Можете да изграждате надлъжни и напречни профили, да добавяте откоси на изкопи и насипи, да калкулирате обеми и други.

BricsCAD Mechanical

Третата възможност, която получавате с BricsCAD в раздела Mechanical design, е да работите по моделиране на отделни елементи. Тук разполагате с функции, с които да проектирате, сглобите и запишете в реално време действието на вашия модел. 

Това означава, че можете да проектирате отделни елементи от продукт, да го изследвате в план и 3D среда, да направите група от вашите елементи, която да съдържа хиляди или милиони геометрични единици. Средата се използва, както за механични сглобки и изграждане на тръбопроводи, така и за детайли за обработване на метални плоскости.

При това, можете също да създавате професионална документация със списък на всички проектни материали, техните характеристики и количества в проекта.

BricsCAD BIM

В BIM работна среда на BricsCAD имате възможност да моделирате, характеризирате и рендерирате вашите модели. Това е силно средство за оптимизиране на проектирането. Лесното модифициране на обектите ви осигурява изключителна бързина при работа. Можете, както да разглеждате вашите модели в различно сечение в триизмерно направление, така и лесно да подготвяте сечението, което разглеждате, в чертеж.

Заключение

BricsCAD предоставя възможности в много направления в проектирането, както и голяма конкурентност, спрямо другите подобни програми. Цялостната организация на програмата е лесно усвоима, удобна и комфортна. Връзката между отделните компоненти на вашия проект е динамична. 

Което означава, че променяйки един компонент от работния файл, в което и да е геометрично отношение, това моментално се отразява на свързаните с него елементи в реално време. Така се осигурява вашата бързина и сигурност при работа, което е чудесна възможност за оптимизиране на работния процес.

Можете да използвате BricsCAD за удовлетворяване на всякакви нужди на архитектурните и инженерните дейности. Това, което програмата ви дава е не само конкурентност спрямо динамика и бързина, но и цялостен поглед върху вашия проект, от основните очертания до калкулирането на материалния ресурс, необходим за изпълнението, от изследване геометрията на единичен елемент до сглобяване на комплексни структури.

Имате въпроси?

  • Info @ cadassist.net

Последвайте ни