От
StefanPavlov
|
22/02/2024

Пет нaстройки, които да направите преди да започнете първия си чертеж в Archicad

Подобрете своя работен процес, като следвате тези 5 лесни съвете за това как започнете първия си чертвеж в Archicad.

Категория:
Уроци и полезни статии
5 настройки които да направите преди да започнете работа с Archicad

1. Настройка на мерните единици

Когато се отваря ArchiCAD за първи път, мерните единици, по подразбиране, са в милиметри.

Ако искате да работите в други мерни единици трябва да ги смените. Това става от падащото меню Options > Project Preferences > Working Units

Настройка на мерните единици

От този прозорец освен мерните единци за чертане, се променят и мерните единици за площ, обем, ъгли и мерните единици на листата за принтиране.

От прозореца Domensions (Options > Project Preferences >Dimensions) се настройва  в какви мерни единици да се показват различните оразмерителни елементи на чертежа, като коти, площ на щриховки, размери на отвори, прозорци и врати, вертикални коти и други.

Настройка на мерните единици

И в двата прозореца има опция Decimals, където се посочва колко знака да се показват след запетаята.

2. Настройка на навигатора

Навигатора се намира в дясната част на екрана и е основният инструмент, с който се сменят различните изгледи на проекта. В началото е важно да се нагласят броя и височината на етажите, защото когато започнете да чертаете стени, височината им е равна на височината на етажа. Точната височина на етажите води до изчертаването на правилен модел и изваждането на коректни количествени сметки.

Натиснете на кой да е от етажите с десния бутон на мишката и от плаващото меню изберете Story Settings:

Настройка на навигатора 2

Можете да отворите Настройките на етажите и с кратката команда Ctrl+7.

В Story Settings можете да добавите и да изтриете етажи, както и да промените височината им.

Настройка на навигатора 2

Останалите елементи от навигатора ще се добавят в процеса на работа. Като всичко може да се промени във всеки един момент, в зависимост от нуждите на проекта.

3. Изваждане на най-често използваните бутони в горната лента

Под падащите менюта има лента с бутони за бърз достъп. Тези бутони могат да се аранжират по различен начин, в зависимост от функциите, които се използват най-често.

Към бутоните, които се появяват по подразбиране препоръчвам да се отворят бутоните с атрибутите. Натиснете с десен бутон върху празно място на лентата и цъкнете върху Attributes, за да изкарате менюто.

Изваждане на най-често използваните бутони в горната лента

Ако ще използвате модела и за 3D изображение, препоръчвам да извадите и бутоните 3D Visualisations.

Бутоните се показват като отделни плаващи менюта. Можете да ги хванете с мишката и да ги придърпате към горната лента с бързи бутони за по-лесен достъп до функциите им.

Изваждане на най-често използваните бутони в горната лента 2

В процеса на работа ще установите, кои функции използвате най-много и ще подредите бутоните според вашите нужди.

4. Въвеждане на информация за проекта

От падащото меню File > Info > Project Info, можете да въведете основна информация за проекта: име, местоположение, възложител, проектант и други. Това ще ви помогне в последствие при оформяне на финалните чертежи и антетки да изкарвате тази информация автоматино в антетките и документацията на проекта.

5. Настройка на мащаба

В ArchiCAD се чертае в определен мащаб, който трябва да се избере предварително, за да имате реална представа как ще изглежда чертежа ви, когато го принтирате. Естествено, винаги може да бъде променен, но при смяна ще изисква да нагласите елементите отново, така че да са композирани добре. Мащаба се сменя от бутон, който се намира в долната лента на работното поле.

Настройка на мащаба

Изгледи с различни мащаби на проекта могат да се нагласят във View map в навигатора. Това е начинът да преминавате в различни мащаби, без да се разместват елементите по чертежа.

6. Превод на използваните материали.

Можете да направите проект и без да превеждате материалите. Но ако правите материалите, които използвате на български език, след това те ще излизат така в количествените сметки. Няма да се налага да сменяте всички имена в таблиците, което ще ви спести много време.

Когато веднъж направите необходимите настройки, запазете шаблон (template), който да можете да използвате за всеки следващ проект.

Запазването на шаблон става от падащото меню File > Save as

Давате име на шаблона и избирате разширение на файла .tpl

Превод на използваните материали.

Имате въпроси?

  • Info @ cadassist.net

Последвайте ни