От
StefanPavlov
|
13/01/2024

Лесно и бързо създаване на трасе с BricsCAD Pro

BricsCAD може да бъде най-добрият Ви инструмент при проектирането на пътища, ако желаете да изработите Вашия проект бързо и оптимизирано.

Категория:
Уроци и полезни статии

Въведение

BricsCAD може да бъде най-добрият Ви инструмент при проектирането на пътища, ако желаете да изработите Вашия проект бързо и оптимизирано. Без съмнение работата се извършва успешно чрез комбинирането на сложни компоненти в улеснен работен интерфейс. Подобно на други програми за изчертаване на взаимосвързаните компоненти от пътното трасе, тук се наблюдават сходни стъпки, сходна терминология и визуализация. За по-опитните, създаването на т.нар. corridor, или път с цялостен габарит, не би създало значителни затруднения. Ако обаче все още не сте се сблъсквали с изчертаването на пътя със специализиран софтуер, тази статия може да бъде точно за Вас, а Bricscad – Вашият софтуер.

В тази публикация ще разгледаме начините за начертаване на трасе с BricsCAD V24. То Ви е необходимо като основа, за по-нататъшното проектиране на пътя.

Стартиране на BricsCAD

При стартиране на BricsCAD Launcher първото нещо, което е нужно да направите е да изберете Civil Survey.

Избиране на Civil Survey от BricsCAD Launcher

Това ще Ви даде достъп до раздела Civil, в който да избирате всички опции, необходими за проектиране на пътища.

Civil Toolbar в BricsCAD Pro

Видове трасета в BricsCAD

В софтуера се създават два вида трасета: хоризонтални и вертикални.

Хоризонталните са 2D отражения в хоризонтален план. Могат да се създадат с пресечници (PI Points of Intersections) или с характерни елементи, импортирани от LandXML или Civil 3D. Траекторията на Вашето трасе можете да изчертаете с функциите Alignment by PI (с т.нар.Tangent Polygon) и Alignment by Element (с линии, криви, към и от елемент, между елементи). Проектното трасе веднага придобива характерните му елементи – прави и криви, начало, край и други. Всички те са обединени в един общ обект с характеристики на трасе (километраж, дължини на криви и прави, характерни точки от оста и други).

На изображението е показано хоризонтално трасе с характерните му елементи.

Всяко хоризонтално трасе има свое единствено вертикално трасе.

В момента, в който сте изчертали хоризонталното трасе, то придобива своята проекция върху повърхнината. От тук можете да създадете графиката на надлъжния профил – тя обвързва прецизно двата елемента и изобразява графично тяхното взаимоположение. Трябва да се отбележи, че графиката не изчертава сама вертикалното трасе. Това се прави ръчно, защото има норми и правила, които са специфични за всеки тип трасе и те трябва да бъдат прецизно спазени според характеристиките на пътя или улицата. Например: ограничения за вертикални криви и прави относно радиуси и дължини, допустими надлъжни наклони, допустима скорост, разлики между вертикалното трасе и терена и други. 

Създаване на трасе чрез PI (пресечни точки)

 1. Отворете менюто Alignment от командния ред
 2. Маркирайте повърхнината
 3. Изберете позицията на началото (Specify  start position) от командния ред 
 4. Изберете характерните точки по повърхността. Когато сте готови, натиснете Enter. Хоризонталното трасе и неговата проекция върху терена са създадени.

 

Надлъжен профил

За да създадете надлъжния профил:

 1. Заредете Alignmentview от командния ред.
 2. Маркирайте хоризонталното трасе.
 3. Изберете начална точка за изобразяване на надлъжния профил. 
 4. Надлъжният профил се генерира.

 

Повърхнина, хоризонтално трасе и надлъжен профил.

Вертикално трасе

Как да създадете вертикалното трасе:

 1. Отворете файл, съдържащ повърхност, хоризонтално трасе и надлъжен профил.
 2. От командния ред изберете опцията Alignmentvertical.
 3. Маркирайте надлъжния профил.
 4. Изберете позициите на характерните точки върху графиката (PVI points). Когато сте готови, натиснете Enter. Ако желаете да се върнете стъпка назад, изберете Undo. Вертикалното трасе е генерирано.

На изображението се виждат две трасета – проекцията върху терена и вертикалното трасе. Вертикалното трасе се зарежда автоматично, но всички негови параметри се въвеждат ръчно в панела с настройки, тъй като трябва да отговарят на специфичните за всеки път или улица норми.

Трасето в BricsCAD може да се използва не само за позициониране на път. Можете да покажете местоположението и характера на жп линии, тръбопроводи, улици, стени и мостове в пространството. Те разбира се, носят своите геометрични характеристики, с които лесно да намерите географските им данни. Благодарение на Bricscad, всичко това, освен в хоризонтален, може да бъде обработено и в 3D план.

Имате въпроси?

 • Info @ cadassist.net

Последвайте ни