От
StefanPavlov
|
01/10/2023

Хоризонтален анализ на автомобилно движение с Autopath

Проектанти и архитекти имат възможност лесно да направят анализ на избраните хоризонтални елементи от един инфраструктурен проект и да разберат дали отделните превозни средства могат да ги използват безопасно.

Категория:
Уроци и полезни статии

Хоризонтален анализ

Чрез Autopath проектанти и архитекти имат възможност лесно да направят анализ на избраните хоризонтални елементи от един инфраструктурен проект и да разберат дали отделните превозни средства могат да ги използват безопасно. Проверката се състои в избор на траектория върху ситуационен чертеж и визуален преглед на движението на автомобилите.

Хоризонтален анализ с Autopath можете да направите, избирайки една от двете опции от раздела Create Аnalysis (Изобр. 1): EasyDrive (Изобр. 2) или Horizontal Analysis (Изобр. 3). Разликата между тях е, че при EasyDrive вие сами очертавате траекторията на движение на ПС по определени точки, като разполагате с визуализатор на десен и ляв завой при минимален ъгъл, както и с движение напред по оста. А при Horizontal Analysis, проверката се извършва чрез избор на вече очертана траектория.

Изобр. 1. Избор на вид хоризонтален анализ

Изобр. 2. Хоризонтален анализ чрез EasyDrive

Изобр. 3. Хоризонтален анализ чрез Horizontal Analysis

Изобр. 4. Избор на превозно средство за проверка

Анимация

При решени хоризонтални елементи на пътя и превозни средства, с които да направите проверка, можете да извършите хоризонталния анализ чрез анимация.

Изобр. 5. Стартиране на проверката чрез анимация

Изобр. 6. Визуален преглед на движението

Всичко, с което трябва да разполагате е ситуация, изчертана с полилинии. Вие трябва да изберете траекторията или посоката на превозното средство, като всяка промяна ще се отрази на следващите проверки.

Разбира се, елементите на ситуацията към всеки проект са индивидуални, според неговото задание, и трябва да спазват необходимите нормативни изисквания за безопасност на движението. Това, което трябва със сигурност да бъде проверено е, какви превозни средства можете да допуснете за преминаване през анализирания участък, според характеристиките на инфраструктурата.

Избор на превозни средства

Допълнително можете да проверите размерите на превозните средства, с които да правите вашите проверки, от менюто Vehicle and Settings и опцията Vehicle Library.

Изобр. 7. Библиотека на превозните средства

Отваря се прозорец, в който можете да проверите всички параметри, които биха били от значение за текущата хоризонтална проверка.

Изобр. 8. Преглед на размерите на превозните средства

Създаване на превозни средства

Ако размерите, които програмата ви дава по подразбиране, не ви удовлетворяват, можете да създадете превозно средство с индивидуални параметри.

Изберете опцията Add Vehicle от същото меню и задайте име и вид на новото превозно средство.

Изобр. 9. Създаване на нови превозни средства

Новото меню, което се отваря, ви дава възможност да направите промяна по съществуващите видове превозни средства в програмата. Менюто Trailers ви дава опции за добавяне на различни видове ремаркета и прикачни елементи (напр. платформи), а менюто Additional settings ви дава опции за корекция на размерите във вертикално и хоризонтално отношение.

Изобр. 10. Промяна на размерите на превозните средства

Изобр. 11. Добавяне на прикачни елементи

Всяко превозно средство в програмата може да бъде манипулирано, за да удовлетвори изискванията на проекта, но разбира се, спазвайки законовите нормативи за движение по пътищата. По същия начин, можете да манипулирате и хоризонталната геометрия на ситуацията на новопроектираното трасе, но съблюдавайки изискванията на заданието за проектиране, класа на пътя, неговия габарит и други важни характеристики.

Имате въпроси?

  • Info @ cadassist.net

Последвайте ни