От
StefanPavlov
|
13/03/2024

Атрибути в Archicad 27. Видове и употреба.

Атрибутите имат ключова роля за изграждането на точен проект в Archicad. Чрез тях се задават визуалните и информационните характерисрики на елементите в цифровия модел.

Категория:
Уроци и полезни статии

Атрибутите имат ключова роля за изграждането на точен проект в Archicad. Чрез тях се задават визуалните и информационните характерисрики на елементите в цифровия модел. Те могат да се персонализират, така че изчертаният проект максимално точно да представя инвеститорските намерения. 

Разбирането и ефективното използване на атрибутите е от съществено значение за създаването на подробни и визуално точни архитектурни проекти. 

А ето и кои са основните атрибути и какво е предназначението им:

1. Атрибут за материали (Building materials):

В Archicad атрибутът Building Material е основен компонент, който определя физическите свойства на архитектурните елементи в цифровия модел. Той позволява да се дефинира как различните части на сградата изглеждат и се държат по отношение на материалите. Прилага се върху елементите, изграждащи модела на сградата: стени, подове, покриви, колони и други.

Чрез задаване на конкретни материли може да се постигне реалистично представяне на модела в 2D и 3D изгледи и да се извадят точни количествени сметки от модела.

2. Атрибут за композити (Composites):

Чрез този атрибут можем да правим комбинация от няколко материала (building materials), да ги запаметяваме в библиотеката и да ги използваме многократно в проекта. Направените композити могат да се прилагат върху стени, плочи, покриви и черупки.

Този композит улеснява и ускорява много работния процес. Вместо да се чертаят отделни линии за стена, изолация, мазилка и други материали на една стена, се прави един композит, който съдържа три (или повече) материала: стена+изолация+мазилка и се изчертава наведнъж.

3. Финишни материали (Surfaces)

Това е атрибут за материалите на повърхностите. Archicad има богата библиотека с основните материали, но можем да създаваме и собствени. 

Материали могат да се създават чрез настройки за цвят, прозрачност, отразяваща способност и други. Могат и да се вкарват готови текстури на различни материали като метал, дърво, текстил и други. Материал може да се направи и от конкретна картина. Например ако искаме да визуализираме изрисувана стена в спалня, вкарваме рисунката като изображение и го правим на материал чрез опцията за качване на текстура. 

Чрез Surface атрибута определяме как ще изглежда даден материал или текстура върху видимите части на обектите в архитектурния модел. 

Атрибутите на повърхността (Surfaces) играят решаваща роля при създаването на екстериорни и интериорни визуализации.

Можем да създаваме новите материали на български език, за да излизат директно така в таблиците за количествени сметки. За улеснение можем да използваме и стартов шаблон на български език. Това доста ще улесни процеса на документиране на проекта. (Тук може да се сложи линк към темплейта на български език, когато го имаме).

4. Pens and Colors

Това е атрибут за цвета и дебелината на линиите на всички елементи в ArchiCAD. В настройките на всеки елемент има опция за промяна на тези характеристики. 

В панела на този атрибут има различни палитри от квадратчета. Всяко квадратче има конкретен цвят, с който се изобразява на чертежа и дебелина на линията. Можем да променяме квадратчетата или да се създаваме нови според нуждите на нашия проект.

Важно е всяка една промяна в палитрата да бъде запаметена чрез бутона “Store as”

5. Profile Manager

Това е един много полезен атрибут, с който можем да създаваме всякакви профили. Ако не може да се намери нещо в библиотеката на ArchiCAD, можем да го моделираме с помощта на този инструмент. Прозорецът за създаване на профили може да се използва за парапети, гипсови корнизи, метални елементи и много други. 

6. Layers (Слоеве)

Слоевете и комбинациите от слоеве са мощен инструмент за организация на чертежа. Този атрибут ни позволява да включваме и изключваме леъри в различни изгледи на проекта. 

7. Други

Останалите атрибути от менюто се използват по-рядко, но също могат да бъдат много полезни в конкретни ситуации. 

Има още атрибути за създаване на линии и щриховки, атрибут за зонови категории и други. 

Имате въпроси?

  • Info @ cadassist.net

Последвайте ни